Закон України «Про ліцензування певних видів діяльності» - страница 30


КО:

Н – не відповідає

В – відповідає

^ 3.8.5. МЕДИКО-ГЕНЕТИЧНА СЛУЖБА

НОРМАТИВНА БАЗА:


Медико-генетична допомога населенню України надається спеціалістами міжрайонних медико-генетичних кабінетів/консультацій (ММГК), медико-генетичних консультацій та центрів планування сім’ї та репродукції людини, обласних медико-генетичних центрів/консультацій (ОМГЦ), спеціалізованих медико-генетичних центрів (СМГЦ)

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


3.8.5.1 Наявне затверджене положення про лікувальний заклад (структурний підрозділ).

0 балів
3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

вторинна

третинна

невідповід-ність
відповідність

КО:

Н - відсутнє затверджене положення

В – наявне


^ 3.8.5.2. КРИТЕРІЇ ДЕРЖАВНОЇ АКРЕДИТАЦІЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО МЕДИКО-ГЕНЕТИЧНОГО ЦЕНТРУ (СМГЦ)

3.8.5.2.1 Наявність підтверджуючих документів щодо визначеного напрямку спеціалізації центру та визначеному рівню надання медико-генетичної допомоги населенню

Спеціалізований медико-генетичний центр (СМГЦ) - є амбулаторно-поліклінічним закладом, може бути самостійним закладом охорони здоров’я або структурним підрозділом обласних /міських/ лікарень, діагностичних центрів. Напрямки спеціалізації затверджені спільним наказом МОЗ та АМН України від 31.12.03 №641/84 "Про удосконалення медикогенетичної допомоги в Україні"

0 балів
3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

вторинна

третинна

невідповід-ність
відповідність

КО:

Н - відсутні

В – наявні


3.8.5.2.2. Аналіз діяльності медико-генетичної служби в Україні за визначеним напрямком діяльності

У відповідності до Положення про СМГЦ, затвердженого спільним наказом МОЗ та АМН України від 31.12.03 №641/84 "Про удосконалення медико-генетичної допомоги в Україні" основними завданнями діяльності є організація надання спеціалізованої за напрямками медико-генетичної допомоги Визначення стратегії і розробка комплексу заходів щодо функціонування та подальшого розвитку визначеного напрямку медичної генетики на основі сучасних досягнень медичної науки і практики;здійснення контролю якості проведення клінічних та лабораторних генетичних обстежень за напрямками діяльності

0 балів
3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

вторинна

третинна

невідповід-ність
відповідність

КО:

Н – не здійснюється

В – здійснюється

3.8.5.2.3. Здійснення контролю діяльності медико-генетичної служби в Україні за визначеним напрямком діяльності (перевірки діяльності медико-генетичних служб регіонів)

Надання консультативної допомоги, науково-практичної та організаційно-методичної підтримки закладам медико-генетичної служби різних рівнів

0 балів
3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

вторинна

третинна

невідповід-ність
відповідність

КО:

Н – не здійснюється

В – здійснюється


3.8.5.2.4. Наявність свідчень щодо надання МОЗ України матеріалів щодо контролю діяльності медико-генетичної служби в Україні за визначеним напрямком діяльності та пропозицій щодо її удосконалення

Сучасні стандарти якості проведення клінічних та лабораторних генетичних обстежень, критерії оцінки патології. Надання пропозицій органам охорони здоров’я щодо удосконалення відповідного напрямку діяльності медико-генетичної служби

0 балів
3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

вторинна

третинна

невідповід-ність
відповідність

КО:

Н – відсутні

В – наявні


3.8.5.2.5. Відповідність встановленим нормативам забезпечення необхідними штатами

0 балів
3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

вторинна

третинна

невідповід-ність
відповідність

КО:

Н – не відповідає

В – відповідає


3.8.5.2.6. Відповідність набору необхідних приміщень

0 балів
3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

вторинна

третинна

невідповід-ність
відповідність

КО:

Н – не відповідає

В – відповідає


3.8.5.2.7. Наявність необхідного медичного обладнання та витратних матеріалів

Напрямок спеціалізації надання медико-генетичної допомоги визначається наявністю відповідної сучасної лікувально-діагностичної апаратури, обладнання, можливостей здійснення необхідних технологій, а також підготовленого медичного

0 балів
3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

вторинна

третинна

невідповід-ність
відповідність

КО:

Н – відсутнє

В – наявне

3.8.5.2.8. Якість надання медико-генетичної допомоги

СМГЦ здійснюють організаційно-методичне керівництво та визначальну діагностично-лікувальну допомогу населенню у затвердженому цим наказом напрямку діяльності

0 балів
3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

вторинна

третинна

невідповід-ність
відповідність

КО:

Н – не відповідає

В – відповідає


3.8.5.2.9. Правильність заповнення Повідомлення на дитину з вродженими вадами розвитку

0 балів
3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

вторинна

третинна

невідповід-ність
відповідність

КО:

Н – не відповідає вимогам

В – відповідає


^ 3.8.5.3. КРИТЕРІЇ ДЕРЖАВНОЇ АКРЕДИТАЦІЇ ОБЛАСНОГО МЕДИКО-ГЕНЕТИЧНОГО ЦЕНТРУ (ОМГЦ)


3.8.5.3.1 Відповідність організаційних технологій ОМГЦ встановленим нормативам діяльності

0 балів
3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

третинна

невідповід-ність
відповідність

КО:

Н – не відповідає

В – відповідає


3.8.5.3.2. Відповідність набору необхідних приміщень

0 балів
3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

третинна

невідповід-ність
відповідність

КО:

Н – не відповідає

В – відповідає


3.8.5.3.3 Відповідність встановленим нормативам забезпечення необхідними штатами

0 балів
3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

третинна

невідповід-ність
відповідність

КО:

Н – не відповідає

В – відповідає


3.8.5.3.4. Наявність необхідного медичного обладнання та витратних матеріалів

0 балів
3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

третинна

невідповід-ність
відповідність

КО:

Н – відсутнє

В – наявне


3.8.5.3.5. Організація лікувально-діагностичної та методичної діяльності у регіоні

0 балів
3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги


третинна

невідповід-ність
відповідність

КО:

Н – не здійснюється

В – здійснюється


3.8.5.3.6. Здійснення перевірок діяльності міжрайонних медико-генетичних центрів та медико-генетичних кабінетів регіону

Координація та організаційно-методичне керівництво діяльністю міжрайонних кабінетів, міських медико-генетичних консультацій (центрів) регіону. Впровадження в практику сучасних засобів профілактики, діагностики та лікування вродженої та спадкової

0 балів
3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

третинна

невідповід-ність
відповідність

КО:

Н – не відповідає

В – відповідає


3.8.5.3.7. Аналіз причин перинатальної та дитячої смертності у регіоні та розробку відповідних профілактичних заходів

0 балів
3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

третинна

невідповід-ність
відповідність

КО:

Н – не здійснюється

В – здійснюється


3.8.5.3.8. Здійснення контролю за проведенням преконцепційної профілактики вродженої та спадкової патології в закладах охорони здоров’я регіону

0 балів
3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

третинна

невідповідність
відповідність

КО:

Н – не здійснюється

В – здійснюється


3.8.5.3.9. Здійснення контролю за проведенням скринінгових програм в закладах охорони здоров’я регіону

0 балів
3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

третинна

невідповідність
відповідність

КО:

Н – не здійснюється

В – здійснюється


3.8.5.3.10 Здійснення контролю за проведенням пренатальної діагностики в ЗОЗ регіону

0 балів
3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

третинна

невідповідність
відповідність

КО:

Н – не здійснюється

В – здійснюється


3.8.5.3.11. Відповідність лікувально-діагностичної роботи рівню надання медико-генетичної допомоги

0 балів
3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

третинна

невідповідність
відповідність

КО:

Н – не відповідає

В – відповідає


3.8.5.3.12. Правильність заповнення Повідомлення на дитину з вродженими вадами розвитку

0 балів
3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

третинна

невідповідність
відповідність

КО:

Н – не відповідає вимогам

В – відповідає


^ 3.8.5.4. КРИТЕРІЇ ДЕРЖАВНОЇ АКРЕДИТАЦІЇ МІЖРАЙОННОГО МЕДИКО-ГЕНЕТИЧНОГО КАБІНЕТУ(ММГК), МЕДИКО-ГЕНЕТИЧНОГО КАБІНЕТУ (МГК)

3.8.5.4.1. Відповідність організаційних технологій ММГК/МГК встановленим нормативам діяльності

Міжрайонний медико-генетичний кабінет (ММГК) створюється на базі центральних районних і міських лікарень

0 балів
3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

вторинна

третинна

невідповідність
відповідність

КО:

Н – не відповідає

В – відповідає


3.8.5.4.2. Відповідність встановленим нормативам забезпечення необхідними штатами

0 балів
3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

вторинна

третинна

невідповідність
відповідність

КО:

Н – не відповідає

В – відповідає


3.8.5.4.3. Наявність необхідного медичного обладнання та витратних матеріалів

0 балів
3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

вторинна

третинна

невідповідність
відповідність

КО:

Н – відсутнє

В – наявне


3.8.5.4.4. Організація лікувально-діагностичної та методичної діяльності у регіоні

0 балів
3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

вторинна

третинна

невідповідність
відповідність

КО:

Н – не здійснюється

В – здійснюється


3.8.5.4.5. Організація лікувально-діагностичної та методичної діяльності у регіоні

0 балів
3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

вторинна

третинна

невідповідність
відповідність

КО:

Н – не здійснюється

В – здійснюється


3.8.5.4.6. Ведення регіонального реєстру сімей зі спадковою патологією та вродженими вадами розвитку

0 балів
3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

вторинна

третинна

невідповідність
відповідність

КО:

Н – не здійснюється

В – здійснюється


3.8.5.4.7. Диспансерне спостереження за сім’ями зі спадковою патологією

0 балів
3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

вторинна

третинна

невідповідність
відповідність

КО:

Н – не здійснюється

В – здійснюється


3.8.5.4.8. Аналіз усіх випадків мертвонародження, перинатальної та дитячої смертності, спонтанних абортів у регіоні

0 балів
3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

вторинна

третинна

невідповідність
відповідність

КО:

Н – не здійснюється

В – здійснюється


3.8.5.4.9. Здійснення контролю за проведенням преконцепційної профілактики вродженої та спадкової патології в закладах охорони здоров’я регіону

0 балів
3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

вторинна

третинна

невідповід-ність
відповідність


КО:

Н – не здійснюється

В – здійснюється


3.8.5.4.10. Здійснення контролю за проведенням скринінгових програм в закладах охорони здоров’я регіону

0 балів
3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

вторинна

третинна

невідповід-ність
відповідністьКО:

Н – не здійснюється

В – здійснюється

3.8.5.4.11. Здійснення контролю за проведенням пренатальної діагностики в закладах охорони здоров’я регіону

0 балів
3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

вторинна

третинна

невідповід-ність
відповідністьКО:

Н – не здійснюється

В – здійснюється


3.8.5.4.12. Здійснення селективного скринінгу вагітних на виявлення вад розвитку плода

0 балів
3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

вторинна

третинна

невідповід-ність
відповідністьКО:

Н – не здійснюється

В – здійснюється


3.8.5.4.13. Правильність заповнення Повідомлення на дитину з вродженими вадами розвитку

0 балів
3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

вторинна

третинна

невідповід-ність
відповідністьКО:

Н – не відповідає вимогам

В – відповідає


ДЛЯ НОТАТОК


8150893401157247.html
8151024695735206.html
8151088659604119.html
8151187247371023.html
8151317065428612.html